Vill du köpa eller sälja pallar?

Pallpoolen köper och säljer lastpallar inom hela Stockholmsområdet. De palltyper som vi köper och säljer är EUR-pallar, Engångspall, Halvpall samt Pallkragar. Vi säljer även Plastpallar och Pallock i trä. Våra pallar genomgår noggrann sortering och kvalitetskontroll innan leverans. De pallar som är trasiga kasseras.

Kontakta oss

EUR-pallar

Denna pallvariant är den vanligaste och används över hela Sverige. Måtten på pallen är 120x80 och är märkt på klossarna med EUR-stämpeln, datumstämpel samt tillverkningsstämpel. Dessa pallar har bestämmelser om hur dem ska se ut och har genomgått tester för att försäkra att pallen håller hög kvalitét.

Engångspallar

Denna pall håller samma mått som EUR-pallen (120x80) men är något svagare och kan variera i utseende och material. Engångspallen har oftast inga stämplar på klossarna. Som namnet antyder rekommenderas Engångspallen bara att användas en gång.

Halvpallar

Denna pallen liknar mestadels Engångspallen, dock så är den endast hälften så lång. De varierar precis som Engångspallen i både utseende och material. Vi köper och säljer dessa i måtten 60x80.

Pallkragar

Pallkragar är en standardiserad sätt att transportera gods. De monteras ovanpå pallarna och godset placeras sedan innuti själva kragen. Pallkragar har på senare tid också används som inredning och trädgårdsattiralj. Vi köper och säljer dessa i måtten 120x80 och 60x80.


Klassificering av EUR-pallar

När vi köper och säljer EUR-pallar delar vi in dem i två kategorier.

EUR-Pall B

Om pallen har någon av dessa defekter så klassifieras den som EUR-Pall B:

  • Småtrasig
  • Mörkt trä

Småtrasig eller mörk pall, pallen får inte vara mer trasig än TYA:s bestämmelser om EUR-pallarna, se bilden.

EUR-Pall A

För att klassifieras som EUR-Pall A så måste pallen:

  • Vara hel
  • Ha ljust trä
  • Sakna färgstänk eller andra missfärgningar
And I would rather have a replica watches sale that had decent servicing throughout the decades than a watch that still has its original crown, seals and crystal. But I know that there are rolex replica sale of people who prefer just the opposite. I've learned that a lot about buying and collecting rolex replica has to do with aesthetics. There is very little interest in the mechanical movement of the watch, people always trust it to be good. Many collectors tend to be more interested in a beautiful dial, or rolex replica uk pair of hands, than to making sure the movement is all beautiful and fresh. Nothing wrong with that, of course, and these watch replica watches sale are fairly easy to service, but I always make sure that the watch is in good technical working order as well. It is really a nice watch. Thanks for sending the glasses for the replica watches sale too.